+7 (383) 328 10 60 starptautiskais zvans

Starptautiska Programma
Siberian Wellness PRIVILIĢĒTS KLIENTS


Kļūt par Klientu

  • Veic pirmo pirkumu uzreiz uz 30 punktiem (~ 35 €) un saņem 5% naudas atmaksu no visiem nākamajiem pirkumiem.

  • Tiklīdz visu jūsu pirkumu summa (bez laika ierobežojuma) sasniegs 300 punktus (~ 350 €)*, jūs varēsit saņemt 10% naudas atmaksu no nākamajiem pirkumiem.

  • Mēneša laikā veic pirkumus kopsummā uz 100 punktiem un saņem naudas atmaksu 15% apmērā no visiem pirkumiem šajā mēnesī!

    * Skaitās pirkumi, kas veikti pēc pamata cenrāža. Literatūra un atribūtika netiek skaitīti.

Speciālā Klientu Programma!

  • Pērc 3 mēnešus pēc kārtas uz 30 punktiem un saņem 25% atlaidi uztura bagātinātājiem*!
  • Pērc 10 mēnešus no 12 uz 30 punktiem un saņem dāvanā uztura bagātinātāju*!
  • * Atlaide ir spēkā nākamā mēneša laikā pēc nosacījumu izpildīšanas. Produkti valstīs var atšķirties.

Naudas atmaksas uzkrāšanas un izmantošanas noteikumi (izvērst)
5%
Veic PIRMO pirkumu uzreiz uz 30 punktiem (~ 35 €) un saņem 5% naudas atmaksu no visiem nākamajiem pirkumiem.

10%
10% naudas atmaksas Priviliģētais klients saņem pēc pirkumiem, kuru kopsumma ir 300 punkti (~ 350 €)* vai vairāk. Tiek ņemti vērā pirkumi, ko veica Priviliģēti klienti, kuri pievienojas Programmai pēc viņa rekomendācijas un ir reģistrēti zem viņa. Naudas atmaksa tiek uzkrāta no visiem turpmākajiem pirkumiem. Naudas atmaksu var izmantot nākamajā dienā kā atlaidi, pērkot produkciju.

15%
Veic personīgus pirkumus uz 100 punktiem mēnesī kopumā un saņem 15% naudas atmaksu no visiem jūsu pirkumiem šajā mēnesī!

* Skaitās pirkumi, kas veikti pēc pamata cenrāža. Literatūra un atribūtika netiek skaitīti. Tiek ņemti vērā pirkumi, ko personīgi veica jaunais Priviliģētais klients.
Noteikumi par dalību Programmā (izvērst)

1. Noteikumi reģistrācijai Programmā.

1.1. Jebkura persona, kura sasniegusi pilngadību, var kļūt par Programmas Priviliģētiem klientiem dalībnieku.
1.2. Reģistrācijas brīdī Programmas dalībniekam nedrīkst būt cits individuālais numurs Kompānijā. Ja jums jau ir individuālais numurs Kompānijā, tad Jūs varat piedalīties Programmā ar citu individuālu numuru, tikai saskaņā ar šo Noteikumu 4.punktu.
1.3. Ja Priviliģēto klientu Programmai ir nolēmuši pievienoties laulātie, viņi tiek reģistrēti kā pāris uz vienu individuālo numuru.
1.4. Ja laulātie ir izteikuši vēlmi reģistrēties zem dažādiem individuāliem numuriem, tad viens no laulātiem tiks reģistrēts kā Priviliģētais klients, kurš nolēma piedalīties Programmā pēc sava laulātā rekomendācijas.

2. Dalības Programmā izbeigšana

2.1. Kompānijai ir tiesības pieņemt lēmumu pārtraukt dalību Priviliģēto klientu Programmā un dzēst individuālo numuru no Kompānijas datu bāzes, ja pirmajos 4 mēnešos pēc kārtas no reģistrācijas mēneša Priviliģētais klients nav veicis nekādus produktu pirkumus ar punktu vērtību uz individuālo numuru. Par reģistrācijas mēnesis tiek uzskatīts pilns kalendārais mēnesis no 1. datuma.
2.2. Ja pirmajos 4 mēnešos no reģistrācijas mēneša tika veikti pirkumi uz individuālo numuru, tad nākotnē Kompānija pieņem lēmumu par dalības Priviliģētā klienta Programmā izbeigšanu, ja Priviliģētais klients 6 mēnešus pēc kārtas neveica produktu pirkumus ar punktu vērtību uz individuālo numuru. Šajos 6 mēnešos ietilpst arī mēneši, kuros Konsultants, kurš ir pārgājis Privileģētā klienta statusā, nav veicis pirkumus.
2.3. Paziņojums par Priviliģētā klienta dalības pārtraukšanu Programmā Kompānija sūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Klienta reģistrācijas vienošanos.
2.4. Priviliģēts klients var pats izteikt vēlēšanos izbeigt dalību Programmā, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi registrator@sibvaleo.com. Individuālais numurs tiek dzēsts no datu bāzes pēc mēneša pēc Klienta iesnieguma saņemšanas vai iesniegumā norādītajā dienā. Gadījumā, ja iesniegums tiek atsaukts pirms termiņa beigām, iesniegums ir uzskatāms neiesniegts un Vienošanās turpina darboties.
2.5. Gadījumā, ja Priviliģētām klientam vairāk nekā viens individuālais numurs, individuālais numurs, kas ir reģistrēts vēlāk, tiek izdzēsts no Programmas dalībnieku datu bāzes.
2.6. Pēc dalības Programmā Priviliģētiem klientiem izbeigšanas pēc jebkura no iemesliem, visas uzkrātie uz individuālā numura bonusi tiek atcelti.

3. Statusa maiņa

3.1. Statuso keitimas BackOffi'se
3.1.1. Einamąjį mėnesį įvykdykite minimalią Konsultanto Asmeninę apimtį (AA)– 100 balų.
3.1.2. Prisijunkite prie BackOffice.
3.1.3. Spustelėkite mygtuką „Tapti Konsultantu“.

3.2. Statuso keitimas Kompanijos aptarnavimo centre
3.2.1. Kreipkitės į biuro vadybininką su prašymu pakeisti Privilegijuoto kliento statusą į Konsultantą.
3.2.2. Programoje vadybininkas patikrins jūsų AA ir, jeigu jūsų AA sudarys 100 ir daugiau balų, užregistruos jūsų statuso keitimo prašymą.

Einamąjį mėnesį gausite 25% nuo visų savo pirkimų.
Nuo kito mėnesio jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujas statusas - Konsultantas, jūs galėsite prisijungti prie skatinamųjų programų (Incentive Programs), gauti Kompanijos bonusus ir kilti karjeros laiptais!
Jei einamąjį mėnesį jūsų Asmeninė apimtis (AA) sudarys 200 balų, tai tą patį mėnesį jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujasis (Konsultanto) statusas. Einamąjį mėnesį gausite 25% nuo visų savo pirkimų.
Tą patį mėnesį Jūs galėsite prisijungti prie skatinamųjų programų (Incentive Programs), gauti Kompanijos bonusus ir kilti karjeros laiptais!

4. Dalības Programmā atjaunošana Priviliģētiem klientiem vai sadarbības izvēle Konsultanta statusā

4.1.Ja Priviliģētais klients izbeidza savu dalību Programmā saskaņā ar 2.4.punktu, tad viņš un viņa laulātājs/laulātā var atkal kļūt par Programmas Priviliģētiem klientiem dalībnieku vai izvēlēties sadarbību ar Kompāniju Konsultanta statusā pēc 3 mēnešiem, sākot no tā mēneša, kad tika dzēsts Reģistrācijas numurus no Programmas dalībnieku datu bāzes.
4.2. Ja Priviliģētais klients izbeidza savu dalību Programmā saskaņā ar 2.1. un 2.2. punktiem, viņš var atkal kļūt par Priviliģēto klientu Programmas dalībnieku saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti šo Noteikumu 1. punktā, vai arī izvēlēties sadarbību ar Kompāniju Konsultants statusā jebkurā laikā, iegādājoties attiecīgo Reģistrācijas komplektu. Šajā gadījumā, individuālais numurs tiek mainīts.
4.3. Atjaunojot sadarbību ar Kompāniju bonusu uzkrāšana uz individuālā numura sākas no nulles.

5. Visi aprēķini tiek veikti pēc Novosibirskas laika (GMT+7).

Atbildes uz jautājumiem (izvērst)
Pirmais pirkums uz 30 punktiem (aptuveni 35 €) jāveic reģistrācijas dienā?
Lai saņemtu 5% naudas atmaksu, PIRMO 30 punktu (aptuveni 35 €) pirkumu Priviliģētais klients var veikt jebkurā dienā, bet ne vēlāk kā 4 mēnešus sākot no reģistrācijas mēneša (sk. Noteikumus par dalības pārtraukšanu Programmā).
Piemērs:
Priviliģētais klients reģistrējās janvārī, bet PIRMO pirkumu uz 30 punktiem (aptuveni 35 €) veica 20.februārī. Šajā gadījumā Priviliģētais klients saņems 5% naudas atmaksu no katra nākamā pirkuma, kas veikts pēc 20.februāra.
Ja Priviliģētais klients neveica PIRMO PIRKUMU uz 30 punktiem un vairāk, vai viņš var piepirkt uz šo summu kādā laika posmā un saņemt 5%?
Lai saņemtu 5% naudas atmaksu, jums PIRMAIS pirkums jāveic UZREIZ uz 30 punktiem. Ja jaunais Priviliģētais klients to nav izdarījis, tagad viņam ir pieejami 10% naudas atmaksa pie nosacījuma, ka jebkurā laika posmā tiek veikti PIRKUMI KOPSUMMĀ uz 300 punktiem vai vairāk.
Vai tiks ņemti vērā Priviliģētā klienta Personīgajā apjomā to Priviliģēto klientu pirkumi, kuri pievienojās Programmai pēc viņa rekomendācijas?
Saskaņā ar Programmas noteikumiem Priviliģētam klientam tiek ņemti vērā pirkumi, ko veica Priviliģētie klienti, kuri pievienojās Programmai pēc viņa rekomendācijas, lai saņemtu maksimālu naudas atmaksu10%.