+7 (383) 328 10 60 starptautiskais zvans

Starptautiska Programma
Siberian Wellness PRIVILIĢĒTS KLIENTS


Kļūt par Klientu

  • Veic pirmo pirkumu uz 35 € (30 punkti)* un saņem 5% no nākamā pirkuma uz bonusu kontu "Veselības budžets"!

  • Veiciet ar draugiem pirkumus uz 350 € (300 punkti)* jebkurā laika posmā un saņem 10% no nākamā pirkuma uz bonusu kontu "Veselības budžets"!

  • Veic pirkumus kopsummā uz 100 punktiem mēnesī un saņem cashback 25% no saviem pirkumiem bonusa kontā "Veselības budžets"!

    * Skaitās pirkumi, kas veikti pēc pamata cenrāža. Literatūra un atribūtika netiek skaitīti.

Izdevīgas Pastāvības kluba Programmas piedāvā izdevīgus un pievilcīgus atlaides un nosacījumus!

  • PĒRCIET 3 MĒNEŠUS pēc kārtas par 35 € (30 punkti) vai vairāk un SAŅEM ATLAIDI 25% apmērā vienam no uztura bagātinātājiem!*
  • PĒRCIET 10 MĒNEŠUS no 12 par 35 € (30 punkti) un SAŅEM DĀVANU no Kompānijas!
  • * Atlaide ir spēkā nākamā mēneša laikā pēc nosacījumu izpildīšanas.

Bonusu aprēķinu un izmantošanas noteikumi bonusu kontā "Veselības budžets" (izvērst)
5% bonusu uzskaitījumu
5% bonusu uzskaitījumu Priviliģēts klients saņem, veicot savu PIRMO PIRKUMU par summu 35 € (30 punkti)* no visiem saviem nākamajiem pirkumiem.

10% bonusu uzskaitījumu
10% bonusu uzskaitījumu Priviliģēts klients saņem pēc pirkumu veikšanas uz summu 350 € (300 punkti)* un vairāk. Tiek ņemti vērā pirkumi, ko veica Priviliģēti klienti, kuri pievienojas Programmai pēc viņa rekomendācijas un ir reģistrēti zem viņa. Bonusi tiek piešķirti par visiem nākamajiem pirkumiem. Izmantot bonusu uzkrājumus var jau nākamajā dienā kā atlaidi, iegādājoties produktus.

Cashback 25%
Veic pirkumus kopsummā uz 100 punktiem mēnesī un saņem cashback 25% no saviem pirkumiem bonusa kontā "Veselības budžets"!

* Skaitās pirkumi, kas veikti pēc pamata cenrāža. Literatūra un atribūtika netiek skaitīti. Tiek ņemti vērā pirkumi, ko personīgi veica jaunais Priviliģētais klients.
Noteikumi par dalību Programmā (izvērst)

1. Noteikumi reģistrācijai Programmā.

1.1. Jebkura persona, kura sasniegusi pilngadību, var kļūt par Programmas Priviliģētiem klientiem dalībnieku.
1.2. Reģistrācijas brīdī Programmas dalībniekam nedrīkst būt cits individuālais numurs Kompānijā. Ja jums jau ir individuālais numurs Kompānijā, tad Jūs varat piedalīties Programmā ar citu individuālu numuru, tikai saskaņā ar šo Noteikumu 4.punktu.
1.3. Ja Priviliģēto klientu Programmai ir nolēmuši pievienoties laulātie, viņi tiek reģistrēti kā pāris uz vienu individuālo numuru.
1.4. Ja laulātie ir izteikuši vēlmi reģistrēties zem dažādiem individuāliem numuriem, tad viens no laulātiem tiks reģistrēts kā Priviliģētais klients, kurš nolēma piedalīties Programmā pēc sava laulātā rekomendācijas.

2. Dalības Programmā izbeigšana

2.1. Kompānijai ir tiesības pieņemt lēmumu pārtraukt dalību Priviliģēto klientu Programmā un dzēst individuālo numuru no Kompānijas datu bāzes, ja pirmajos 4 mēnešos pēc kārtas no reģistrācijas mēneša Priviliģētais klients nav veicis nekādus produktu pirkumus ar punktu vērtību uz individuālo numuru. Par reģistrācijas mēnesis tiek uzskatīts pilns kalendārais mēnesis no 1. datuma.
2.2. Ja pirmajos 4 mēnešos no reģistrācijas mēneša tika veikti pirkumi uz individuālo numuru, tad nākotnē Kompānija pieņem lēmumu par dalības Priviliģētā klienta Programmā izbeigšanu, ja Priviliģētais klients 6 mēnešus pēc kārtas neveica produktu pirkumus ar punktu vērtību uz individuālo numuru. Šajos 6 mēnešos ietilpst arī mēneši, kuros Konsultants, kurš ir pārgājis Privileģētā klienta statusā, nav veicis pirkumus.
2.3. Paziņojums par Priviliģētā klienta dalības pārtraukšanu Programmā Kompānija sūta uz e-pasta adresi, kas norādīta Klienta reģistrācijas vienošanos.
2.4. Priviliģēts klients var pats izteikt vēlēšanos izbeigt dalību Programmā, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz adresi registrator@sibvaleo.com. Individuālais numurs tiek dzēsts no datu bāzes pēc mēneša pēc Klienta iesnieguma saņemšanas vai iesniegumā norādītajā dienā. Gadījumā, ja iesniegums tiek atsaukts pirms termiņa beigām, iesniegums ir uzskatāms neiesniegts un Vienošanās turpina darboties.
2.5. Gadījumā, ja Priviliģētām klientam vairāk nekā viens individuālais numurs, individuālais numurs, kas ir reģistrēts vēlāk, tiek izdzēsts no Programmas dalībnieku datu bāzes.
2.6. Visi Priviliģētie klienti, kuri reģistrēti pēc personīgās rekomendācijas, skaitās reģistrēti pēc Priviliģētā klienta personīgās rekomendācijas zem pirmā individuālā numura.
2.7. Pēc dalības Programmā Priviliģētiem klientiem izbeigšanas pēc jebkura no iemesliem, visas uzkrātie uz individuālā numura bonusi tiek atcelti.

3. Statusa maiņa

3.1. Statuso keitimas BackOffi'se
3.1.1. Einamąjį mėnesį įvykdykite minimalią Konsultanto Asmeninę apimtį (AA)– 100 balų.
3.1.2. Prisijunkite prie BackOffice.
3.1.3. Spustelėkite mygtuką „Tapti Konsultantu“.

3.2. Statuso keitimas Kompanijos aptarnavimo centre
3.2.1. Kreipkitės į biuro vadybininką su prašymu pakeisti Privilegijuoto kliento statusą į Konsultantą.
3.2.2. Programoje vadybininkas patikrins jūsų AA ir, jeigu jūsų AA sudarys 100 ir daugiau balų, užregistruos jūsų statuso keitimo prašymą.

Einamąjį mėnesį gausite 25% nuo visų savo pirkimų.
Nuo kito mėnesio jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujas statusas - Konsultantas, jūs galėsite prisijungti prie skatinamųjų programų (Incentive Programs), gauti Kompanijos bonusus ir kilti karjeros laiptais!
Jei einamąjį mėnesį jūsų Asmeninė apimtis (AA) sudarys 200 balų, tai tą patį mėnesį jūsų informacinėje ataskaitoje bus rodomas naujasis (Konsultanto) statusas. Einamąjį mėnesį gausite 25% nuo visų savo pirkimų.
Tą patį mėnesį Jūs galėsite prisijungti prie skatinamųjų programų (Incentive Programs), gauti Kompanijos bonusus ir kilti karjeros laiptais!

4. Dalības Programmā atjaunošana Priviliģētiem klientiem vai sadarbības izvēle Konsultanta statusā

4.1. Ja Priviliģētais klients izbeidza savu dalību Programmā saskaņā ar 2.4.punktu, viņš var atkal kļūt par Programmas Priviliģētiem klientiem dalībnieku vai izvēlēties sadarbību ar Kompāniju Konsultanta statusā pēc 6 mēnešiem, sākot no tā mēneša, kad tika dzēsts individuālais numurus no Programmas dalībnieku datu bāzes.
4.2. Ja Priviliģētais klients izbeidza savu dalību Programmā saskaņā ar 2.1. un 2.2. punktiem, viņš var atkal kļūt par Priviliģēto klientu Programmas dalībnieku saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti šo Noteikumu 1. punktā, vai arī izvēlēties sadarbību ar Kompāniju Konsultants statusā jebkurā laikā, iegādājoties attiecīgo Reģistrācijas komplektu. Šajā gadījumā, individuālais numurs tiek mainīts.
4.3. Atjaunojot sadarbību ar Kompāniju bonusu uzkrāšana uz individuālā numura sākas no nulles.

5. Visi aprēķini tiek veikti pēc Novosibirskas laika (GMT+7).

Siberian Wellness PERSONĀLĀS KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI (izvērst)

1. Pēc reģistrācijas Programmā Priviliģētiem klientiem jums tiek piešķirts individuālais numurs, uz kuru jūs varat veikt pirkumus jebkurā valstī, kur ir Kompānijas apkalpošanas centri, kā arī Siberian Wellness interneta veikalā.

2. Uzrādiet karti KAC darbiniekam katra pirkuma laikā. Ja Jums nav kartes līdzi, Jūs varat veikt pirkumu, nosaucot kartes numuru, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

3. Šo karti var nodot citām personām produktu iegādei Kompānijas apkalpošanas centros (bez tiesībām izmantot līdzekļus no bonusa konta "Veselības budžets").