+7 (383) 328 10 60 starptautiskais zvans

Adaptīvā medicīna – no senajiem laikiemEvolūcijas procesā cilvēks, protams, ir atradis ne tikai iekšējās rezerves pašsaglabāšanai, bet ir izmantojis dažādas dabas vielas ar adaptogēnām īpašībām. Zināms, ka adaptogēni tika plaši izmantoti tautas medicīnā Sibīrijā, Ķīnā, Altajā, Tibetā un citās Dienvidaustrumu Āzijas valstīs. Norādes par tiem var atrast senākajos Tibetas un Indijas medicīnas traktātos. Seno dziednieku idejas nav zaudējušas savu nozīmi mūsdienu zinātnieku aprindās – ir medicīnas virziens, kas pēta cilvēka spējas pielāgoties vides apstākļiem, kā arī izstrādā metodes un līdzekļus, lai uzlabotu šīs spējas, ko sauc par adaptīvo medicīnu.


Dzīve nestāv uz vietas. Viss un vienmēr atrodas kustībā, kaut arī bieži vien to nevar saskatīt ar aci: attīstās, pilnveidojās, izmainās...Tieši šīs pastāvīgās izmaiņas ir pamats evolūcijai un tās rezultātā mēs no nelielas šūnas, kurā kādreiz Daba iedvesa dzīvību, esam pārvērtušies Homo sapiens (saprātīgajā cilvēkā), kas ir pārcietis visas uz Zemes notiekošās kataklizmas. Kas ir par iemeslu tam, ka cilvēks un viss dzīvais ir spējis saglabāt savu eksistenci uz Zemes? Iespējams, ka tieši dzīvo organismu spēja pielāgoties apkārtējiem apstākļiem, kuri nemitīgi mainās (citiem vārdiem sakot adaptēšanās spēja), izstrādāt jaunas īpašības un kvalitātes, kas ļauj ne tikai eksistēt, bet attīstīties un turpināt savu dzimtu. Tādejādi, adaptācija ir viena no dzīvību uzturošām pamata īpašībām visiem dzīvajiem organismiem uz Zemes.

Evolūcijas procesā cilvēks, protams, ir atradis ne tikai iekšējās rezerves pašsaglabāšanai, bet ir izmantojis dažādas dabas vielas ar adaptogēnām īpašībām. Zināms, ka adaptogēni tika plaši izmantoti tautas medicīnā Sibīrijā, Ķīnā, Altajā, Tibetā un citās Dienvidaustrumu Āzijas valstīs. Norādes par tiem var atrast senākajos Tibetas un Indijas medicīnas traktātos. Seno dziednieku idejas nav zaudējušas savu nozīmi mūsdienu zinātnieku aprindās – ir medicīnas virziens, kas pēta cilvēka spējas pielāgoties vides apstākļiem, kā arī izstrādā metodes un līdzekļus, lai uzlabotu šīs spējas, ko sauc par adaptīvo medicīnu.

Ne mazāk aktuāla ir spēja adaptēties arī mūsdienu apstākļiem, par cik zinātniski – tehnoloģiskā procera ātrums ar katru desmitgadi mainās vairākas reizes. Vēl tikai pagājušā gadsimta sākumā mums bija grūti iedomāties iespēju lidot Kosmosā, bet tagad jau tiek apspriesta iespēja dzīvot ārpus Zemes atmosfēras... Katram cilvēkam, atkarībā no iedzimtības faktoriem uz dzīves apstākļiem ir sava „spēka rezerve”. Adaptācijas spējas – tas ir zināmu rezervju daudzums, kas pastāvīgi tiek tērēts, lai uzturētu līdzsvaru starp organismu un vidi. Ar katru gadu katra cilvēka dzīve kļūst intensīvāka un bagātīgāka, bet organisma izturības robežas, tā spēja adaptēties apkārtējās vides kaitīgajai ietekmei bieži vien ir pārsniegtas, pienāk izjukšanas moments, kas noved līdz darba spēju samazināšanai, nogurumam, biežām saslimšanām un pirmslaicīgai novecošanai.

Vēl senos laikos atzīmēta adaptogēnu unikāla īpašība, ka to iedarbības diapazons uz organismu ir ļoti plašs, bet galvenais to darbības mērķis un rezultāts ir paaugstinātas izturības veidošanās, neatkarīgi no esošā nelabvēlīgā faktora – fiziskā, ķīmiskā, bioloģiskā vai sociālā.

Sergejs Udincevs

Siberian Wellness Zinātniskais inovāciju centra dažādu specialitāšu zinātnieku apvienošana aktīvi attīsta un atbalsta adaptīvās medicīnas virzienu, ar kuru ir saistīti ne tikai kvalitatīvas eksistences mūsdienu apstākļos, bet arī ilgmūžības jautājumi.Viens no vadošajiem zinātniekiem, kas nodarbojas ar adaptogēnu ietekmes pētīšanu uz cilvēka veselību ir medicīnas zinātņu doktors Sergejs Udincevs, kas sekmīgi sadarbijas ar Korporāciju jau kopš tās izveides brīža. Šī zinātnieka izgudrojumi ir unikāli, receptes un produktu izgatavošanas tehnoloģija, kuru pamatā ir augu adaptogēni, ir absolūti oriģināli, aizsargāti ar Krievijas patentu (№ 2125815, prioritāte 08.07.1997.) un apbalvotas ar daudzām valsts līmeņa godalgām.

Organisma adaptācijas iespējas ir viena no tā pamata īpašībām, uz kuras balstās cilvēka veselība. No tā, kāds būs pamats ir atkarīgi uzbūvētās uz tā celtnes izturība un skaistums - mūsu veselības izturība un skaistums. Tieši tāpēc Siberian Wellness pievērš lielu uzmanību pamata medicīnas virzieniem, kuru skaitā ar pārliecību var iekļaut adaptīvo medicīnu. Sergejs Udincevs.