+7 (383) 328 10 60 starptautiskais zvans

Hronobioloģija – bioritmi un veselība


 

Hronobioloģija ir zinātne, kas pēta bioloģisko ritmu izcelsmes apstākļus, būtību, likumsakarības un nozīmi, kā arī saistību starp cilvēka bioritmiem un veselību.
 

 

Bioritmi ir dzīvības pamats. Tie ir organismu adaptācijas pamats un nodrošina dzīvās un nedzīvas dabas vienotību , ievieš kārtību Visuma un mūsu eksistencē. Visas dzīvās būtnes uz Zemes – no augiem līdz augstākajiem zīdītājiem – pakļaujas bioloģiskajiem ritmiem, kas ir atkarīgi no ritma izmaiņām apkārtējā vidē (dienas gaisma, Zemes elektromagnētiskā lauka svārstības u.c.)

Hipokrāts
Avicenna

 

Zināšanu saknes par biorotmiem atrodamas senā pagātnē. Līdz mūsu laikiem ir nonākuši Hipokrāta un Avicennas traktāti, kuros nozīmīgu vietu aizņem veselīgais dzīvesveids, kas balstās uz aktivitāšu un atpūtas pareizas mijas. Bioloģisko ritmu izpētes mūsdienu skolas dibinātājs ir profesors Francs Halbergs. Bioritmu izpētē nozīmīgu ieguldījumu ienesuši arī krievu zinātnieki: I. M. Sečenovs, V. I. Vernadskis, I. P. Pavlovs, kurš uzskatija, ka „cilvēka dzīvē nav nekā valdonīgāka par ritmu”.

Ivans Sečenovs
Vladimirs Vernadskis
Ivans Pavlovs

 

Cilvēkam, atkarībā no diennakts laika cikliski mainās fizioloģiskais stāvoklis, intelektuālās spējas un pat garastāvoklis. Dienas laikā mūsu organisms pamatā pārstrādā barības vielas, enerģijas ieguvei aktīvai dienas dzīvei.Turpretīm, nakts laikā barības vielas uzkrājas, notiek audu atjaunošanās un šūnu dalīšanās. Kā zināms, periodiskās izmaiņas raksturīgas ne tikai cilvēka organismam, bet arī apkārtējai videi. Visbiežāk mūsdienu sabiedrībā bioloģiskie ritmi neatbilst reālajam diennakts ciklam (tas ir tāpēc, ka mūsu dzīvesveids praktiski nekad nesakrīt ar reālo dienas garumu), kas noved pie atsevišķu orgānu un to sistēmu darba nesaskaņotības. Tādejādi, civilizācija neizbēgami grauj mūsu dabisko bioloģisko ritmu.

Hronobioloģija ir samērā jauna zinātnes nozare, kas paralēli bioritmu un cilvēka veselības savstarpējo sakarību pētīšanas, nodarbojas ar bioloģisko ritmu reģenerācijas un harmonizācijas atjaunošanas metožu un līdzekļu izstrādi. Tagad šis virziens skaitās viens no perspektīvākajiem profilaktiskajā medicīnā, par cik tas ļauj iedarboties uz daudzu saslimšanu iemesliem.

Siberian Wellness vena no pirmajām sāka nodarboties ar mūsdienu hronobioloģijas principu praktisko realizāciju un sadarbojoties ar vadošajiem speciālistiem šajā jomā izstrādāja pirmo specializēto produktu līniju hronobioloģiskajai korekcijai.Hronobioloģiskās korekcijas līdzekļi un paņēmieni ietverti sērijā „Dzīvā šūna” un „Veselības ritmi”, aizsargāti ar patentu (№ 2317822, izgudrojuma prioritāte 23.11.2004.).

Organisma dzīvības procesu norises harmonizācija atjaunojot dabiskos bioloģiskos ritmus cilvēka organismā ir vēl viens no veselības pamatelementiem, pamatu pamats mūsu aktīvai ilgdzīvošanai.